Blog

 

Široce rozšířené způsoby elektronické komunikace na dálku přirozeně svádějí k úvaze, jak s jejich pomocí, a přitom bez obav z možných právních komplikací, činit různá právní jednání, zejm. uzavírat smlouvy s dalšími osobami. Zde se zaměřujeme specificky na oblast pracovního práva. Je možné platně na dálku uzavřít i smlouvy pracovní, a na co si...

Platí, že propustit zaměstnance výpovědí z pracovního poměru lze jen z důvodů jmenovaných v § 52 zákoníku práce. Správná volba výpovědního důvodu však nezřídka činí potíže. Na samém konci loňského roku vydal Nejvyšší soud rozsudek č. j. 21 Cdo 3366/2022-356, v němž posuzoval oprávněnosti výpovědi dané zaměstnanci pro nesplňování požadavků pro řádný...