Kdo jsem ...

Rád se s lidmi bavím a diskutuji, zejména nad dobrou kávou. Nebudu Vás nudit akademickými výklady, mám rád praktická a jednoduchá řešení. 

   Jaké mám zkušenosti ... 

Vzdělání jsem získal na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium jsem úspěšně ukončil v roce 2010. Advokátní zkoušky jsem po absolvování praxe advokátního koncipienta složil v roce 2015.

Mám za sebou více než 10 let praxe v poskytování právních služeb. Zkušenosti jsem sbíral ve FN Brno, v advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, a poslední zastávkou před zahájením vlastní praxe mi byla advokátní kancelář MT Legal.

Za dobu své praxe jsem se zabýval otázkami jak z oblasti veřejného práva, tak z oblasti práva soukromého. Vedle běžné advokátní praxe (např. koupě/prodej nemovitostí, úschova peněz nebo listin, zastoupení ve sporech o péči o děti, zastoupení ve správním řízení, obhajoba v trestním řízení, nebo zakládání s.r.o. apod.)  se zaměřuji zejména na veřejné zakázky (chcete-li "tendry"), závazkové právo (tj. tvorbu smluv), a vše co souvisí s informačními technologiemi a osobními údaji (od obchodních podmínek pro e-shopy, GDPR, přes licenční smlouvy, až po kybernetickou bezpečnost).

Kromě poskytování právních služeb také pravidelně školím.

Jak pracuji ...

Reaguji rychle (jsem téměř neustále k dispozici on-line), pracuji účelně a smysluplně (volím praktické a logické cesty, které přináší maximální užitek a neznamenají zbytečné náklady), nevadí mi improvizace (rychle se orientuji v nestandardních podmínkách).

Orientuji se na výsledek. Dávám přednost stručným a srozumitelným vyjádřením bez akademických analýz, pokud nejsou v daném případě třeba.

© 2020 Mgr. Petr Pernica, advokát, IČO: 04195141, Orlí 542/27, 602 00 Brno, 
Ev. č. ČAK 16415, T: +420 728 783 904, E: advokat@petrpernica.cz