Standardní služby advokáta

Sepis smluv

Kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, příkazní smlouvy, pracovní smlouvy apod.

Návrhy na vklad do katastru nemovitostí

Zastoupení před soudem

V občanskoprávním, v trestním řízení, nebo před správními soudy.

Zastoupení před správním orgánem

Ve správním řízení před orgány veřejné správy.

Ověřování podpisů

Obecné právní poradenství ve všech oblastech práva a jiné související úkony 

© 2020 Mgr. Petr Pernica, advokát, IČO: 04195141, Moravské nám. 127/3 , 602 00 Brno, 
Ev. č. ČAK 16415, T: +420 728 783 904, E: advokat@petrpernica.cz